Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Chemie: 2016-17: 9-01

Waarom wordt de koperelektrode lichter? Is dat omdat N03- deeltjes worden aangetrokken door de koperelektrode en dat een blekend effect heeft?