Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

vraag 9 augustus 2015 chemie

http://toelatingsexamenartstandarts.be/sites/default/files/atoms/files/chemie%20augustus%202015.pdf Vraag 9 chemie agusutus 2015 dacht ik dat het A moest zijn omdat men hier spreekt over het opladen dus ik dacht Cd 2+ wordt gereduceerd tot Cd , reductie aan de kathode dus de positieve pool?

vraag 9 augustus 2015 chemie

http://toelatingsexamenartstandarts.be/sites/default/files/atoms/files/chemie%20augustus%202015.pdf Vraag 9 chemie agusutus 2015 dacht ik dat het A moest zijn omdat men hier spreekt over het opladen dus ik dacht Cd 2+ wordt gereduceerd tot Cd , reductie aan de kathode dus de positieve pool?

click to hide/show revision 3
No.3 Revision

Chemie 2015-augustus vraag 9 augustus 2015 chemie9

http://toelatingsexamenartstandarts.be/sites/default/files/atoms/files/chemie%20augustus%202015.pdf Vraag 9 chemie agusutus 2015 dacht ik dat het A moest zijn omdat men hier spreekt over het opladen dus ik dacht Cd 2+ wordt gereduceerd tot Cd , reductie aan de kathode dus de positieve pool?