Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Wiskunde augustus 2016 vraag 15

Ik heb de 2 punten (-1,0) en (1,2) ingevuld in de vergelijking van de cirkel. Ook heb ik in mijn stelsel deze vergelijking ingevoegd: (y(M)-2)/(X(M)-1) . 2 = -1. Zo krijg je een stelsel van 3 vergelijkingen met 3 onbekenden: x(M), y(M) en r. Maar het is best veel rekenwerk om dit allemaal uit te rekenen. Is er een eenvoudigere methode?

Wiskunde augustus 2016 vraag 15

Ik heb de 2 punten (-1,0) en (1,2) ingevuld in de vergelijking van de cirkel. Ook heb ik in mijn stelsel deze vergelijking ingevoegd: (y(M)-2)/(X(M)-1) . 2 = -1. Zo krijg je een stelsel van 3 vergelijkingen met 3 onbekenden: x(M), y(M) en r. Maar het is best veel rekenwerk om dit allemaal uit te rekenen. Is er een eenvoudigere methode?