Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Fysica: juli 2016 vraag 9

Ik weet dat beide weerstanden van 12 ohm met elkaar in parallel staan door de potentialen aan te duiden. Maar dan heb ik moeite met het hertekenen van het circuit... Hoe zie je het best de relatie van de 2 parallelle 12 ohm weerstanden met de andere weerstanden van 14 en 8 ohm?

click to hide/show revision 2
retagged

Fysica: juli 2016 vraag 9

Ik weet dat beide weerstanden van 12 ohm met elkaar in parallel staan door de potentialen aan te duiden. Maar dan heb ik moeite met het hertekenen van het circuit... Hoe zie je het best de relatie van de 2 parallelle 12 ohm weerstanden met de andere weerstanden van 14 en 8 ohm?