Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Wat is de grootte van de magnetische kracht op een elektron in rust?

Wat is de grootte van de magnetische kracht op een elektron in rust?