Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

asked 2017-06-30 16:11:21 -0500

Adara gravatar image

Biologie erfelijkheidsleer

Hoe noteert men een intermediaire eigenschap? Bij oefening 3 ( bundel met 25 vragen) zegt men dat kortharig is intermediaire tussen langharig en kaal. Hoe zit mijn kruisingsschema eruit? alvast bedankt.