Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Bepalen van de gekoppelde allelen

Hoe kunnnen we achterhalen welke allelen gekoppeld zijn als dit niet gegeven is? Zoals bij deze vraag:

vraag 14

Het genotype van het zaadje waar we verder mee werken heb ik kunnen bepalen, dat is AaBb. We gaan een testkruising uitvoeren (dus laten kruisen met aabb) en ik weet niet welke gameten de recombinant gameten zijn. Hoe kunnen we dit bepalen als dit niet in de tekst gegeven is?

Alvast bedankt.