Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Erfelijkheid

Hoofdstuk 6 van erfelijkheid, vraag 8. Wat is daar het antwoord?

                     vraag 13 => hoe weet je met zekerheid dat grootmoeder 1 ook draagster kan zijn. 

                     Vraag 18, is het hier dominant omdat er in totaal meer vrouwen de afwijking hebben tov 
                     van de mannen?