Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Wiskunde vraag 10 1997 augustus integralen

image description

Hoe kom je hier tot de oplossing? Want ik kom steeds 2ln2 uit en deze staat er niet bij...

Alvast bedankt!!