Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Biologie bundel historische examenvragen 7-4

Bij deze vraag staan er allemaal DNA primers gegeven en geen RNA primers want ze hebben allemaal een T. Maar ik dacht dat bij replicatie van DNA enkel RNA primers gebruikt konden worden omdat er in de celkern geen DNA primers te vinden zijn.