Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

vraag over kansen

In een statistisch onderzoek werd het rookgedrag van 600 proefpersonen, waaronder 320 vrouwen, onderzocht.

Men stelt vast dat 25 % van de ondervraagde personen roker zijn. Slechts 20 % van de vrouwen is roker.

Bereken de kans dat een man roker is.

click to hide/show revision 2
No.2 Revision

vraag over kansen

In een statistisch onderzoek werd het rookgedrag van 600 proefpersonen, waaronder 320 vrouwen, onderzocht.

Men stelt vast dat 25 % van de ondervraagde personen roker zijn. Slechts 20 % van de vrouwen is roker.

Bereken de kans dat een man roker is.