Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Kracht op geladen deeltje

Ik vroeg me enkele dingen af :

  • Kunnen een magnétisch en een elektrisch veld hun tegelijke impact er voor zorgen dat de resultante kracht op een deeltje nul is?

  • Stel dat een geladen deeltje in rust zich bevindt in een magnétisch veld, is de kracht hierop dan altijd nul?

  • Stel dat een geladen deeltje in rust zich bevindt in een elektrisch veld, is de kracht hierop dan altijd nul of juist nooit?

Ik weet dat we de formule F=Eq en F=qv.B hiervoor kunnen gebruiken om te redeneren maar ben toch niet altijd zeker.

Kracht op geladen deeltje

Ik vroeg me enkele dingen af :

  • Kunnen een magnétisch en een elektrisch veld hun tegelijke impact er voor zorgen dat de resultante resulterende kracht op een geladen deeltje nul is?

  • Stel dat een geladen deeltje in rust zich bevindt in een magnétisch veld, is de kracht hierop dan altijd nul?

  • Stel dat een geladen deeltje in rust zich bevindt in een elektrisch veld, is de kracht hierop dan altijd nul of juist nooit?

Ik weet dat we de formule F=Eq en F=qv.B hiervoor kunnen gebruiken om te redeneren maar ben toch niet altijd zeker.

Kracht op geladen deeltje

Ik vroeg me enkele dingen af :

  • Kunnen een magnétisch en een elektrisch veld hun tegelijke impact er voor zorgen dat de resulterende kracht op een geladen deeltje nul is?

  • Stel dat een geladen deeltje in rust zich bevindt in een magnétisch veld, is de kracht hierop dan altijd nul?

  • Stel dat een geladen deeltje in rust zich bevindt in een elektrisch veld, is de kracht hierop dan altijd nul of juist nooit?

Ik weet dat we de formule F=Eq en F=qv.B hiervoor kunnen gebruiken om te redeneren maar ben toch niet altijd zeker.