Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Wiskunde 2.2.7

Oefening 7 - hoofdstuk 2.2 oppervlakte van meetkundige figuren

Om de oppervlakte te berekenen moet eerst de integraal van de cirkel berekend worden. Een integraal kan enkel van een functie worden berekend. Een cirkel bestaat uit twee functies, maar hoe kan je die twee functies vinden? Ik kwam uit dat de cirkel 2x^2 + 2y^2 - 12x + 4y + 12 = 0 de vergelijking (X-3)^2 + (y+1)^2 = 4 heeft en dus straal 2 en middelpunt (3,-1). Met de afstandsformule berekende ik de nulpunten. De bepaalde integraal heeft als grenswaarden de twee nulpunten (Ik kwam 1,26 en 4,7 uit). Binnen de integraal moet een functie staan, hoe moet ik die berekenen?

Bedankt!