Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

wiskunde vraag 10 juli 2016

Ik kom vergelijking: 2a^3 - 50a^2 +261a +287 = 0 uit na het oplossen van mijn stelsel. Hoe moet ik deze vergelijking oplossen want ik vind geen nulpunt...