Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

fysica 4.3.5

Bij een celmembraan heerst over de celwand een potentiaalverschil van 0,070 V. om de kaliumionen K+ naar buiten te pompen tegen het potentiaalverschil in moet de potentiele energie van deze K+ verhoogd worden en moet dus arbeid geleverd worden. Hoeveel per K+? deze kaliumpomp kan tot 20% van ons energieverbruik in rusttoestand opslorpen.

Waarom klopt het niet als ik dit zo : Epotentieel = (K . lading elektron . 19 . lading proton) / straal ?