Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

39 bio erfelijkheidsleer

Hallo Ik snap niet goed hoe je volgende vraag kan oplossen. Volgens mij kan het zowel autosomaal als x-gebonden zijn. Zie ik iets over het hoofd?