Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

biologie juli 2016 vraag 6

Beste,

Bij de geboorte van een tweeling blijkt dat het ene kind een chromosoom te weinig heeft (45, X0), terwijl het andere een chromosoom te veel bezit (47, XYY).

Mogelijke fouten die chromosomale afwijkingen kunnen veroorzaken, zijn:

  1. een fout in meiose I van de eicel;

  2. een fout in meiose I van de zaadcel;

  3. een fout in meiose II van de eicel;

  4. een fout in de eerste mitose van de zygote.

Welke fout kan hebben geleid tot het ontstaan van deze bijzondere tweeling?

Alleen fout 1

Alleen fout 2

<c> Alleen fout 3

<d> Alleen fout 4

Waarom klopt antwoord B hier niet?

Alvast bedankt.