Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

asked 2017-12-16 06:23:11 -0500

Sam gravatar image

Chemie atoomstructuur en periodiek systeem reeks 02-OII

Hallo,

Kan iemand me even helpen wat de juiste oplossing van deze oefening is. Ik dacht namelijk Sc 2+, maar dit staat niet bij de oplossingen.

Alvast bedankt! Groetjes Sam

image description