Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

asked 2018-05-07 09:08:14 -0500

Adara gravatar image

chemie 8-04

Voor deze oefening is de cyanaat buffer gegeven met PH=3 men wilt het aantal mol van zuur kennen.

Ik gebruik formule van zure buffer PH= Pkz + log (cz/czout) en daarbij heb ik enkel één onbekende namelijk cz.

Voor cz kom ik 10^-6M uit. En Volume van oplossing is 1 liter. dan zou ik 10^-6m zuur nodig hebben. Het is fout. Maar wat heb ik fout gedaan?

Alvast bedankt