Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

chemie evenwicht olympiade 2018

C:\fakepath\1.jpg

Bovenstaande vraag komt uit de chemie-olympiade van 2018. Het juiste antwoord is C.

Ik kan berekenen waarom dat juist is. Maar ik begrijp toch niet wat er gebeurt. Blijkbaar is de evenwichtsconstante afhankelijk van de stochiometrische coëfficiënten.

C:\fakepath\2.jpg

Als ik een berekening maak met c(NH3) = 1 mol/liter, vind ik zelfs andere evenwichtsconcentraties. Wat doe ik verkeerd?

chemie evenwicht olympiade 2018

C:\fakepath\1.jpg

Bovenstaande vraag komt uit de chemie-olympiade van 2018. Het juiste antwoord is C.

Ik kan berekenen waarom dat juist is. Maar ik begrijp toch niet wat er gebeurt. Blijkbaar is de evenwichtsconstante afhankelijk van veranderd, terwijl de stochiometrische coëfficiënten.reactievergelijking feitelijk hetzelfde is.

C:\fakepath\2.jpg

Als ik een berekening maak met c(NH3) = 1 mol/liter, vind ik zelfs andere evenwichtsconcentraties. Wat doe ik verkeerd?