Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

wiskunde telproblemen (ronde tafel)

Ik heb een vraagje over telproblemen. Er is een verschil tussen mensen die aan een rechte tafel zitten of mensen die aan een ronde tafel zitten, maar ik snap het verschil niet.

Alvast bedankt