Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Wiskunde 3.9.23

Wat is de gemiddelde waarde van cos x in het intervan [0,π/2] ?

Ik dacht dat je hier de integraal van cos x moest berekenen met als ondergrens 0 en bovengrens π/2. Wanneer je de oppervlakte hebt gevonden dacht ik dat je die moest delen door twee. Ik kom steeds op 1/2 maar dit is niet de juiste oplossing. Ik vermoed dat ik een foute aanpak heb, hoe zou je deze oefening wel moeten doen?

Alvast bedankt!