Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Fysica, warmteleer, ideale gaswet, 12.1.5

Een cilinder is in twee delen gedeeld door een vrij beweegbare zuiger. In de linkerkant bevindt zich n1 mol van een gas en rechts bevindt zich n2 van hetzelfde gas waarbij n1 = 2n2. Wat is de verhouding L1/L2.

Hoe kan je hier het best aan beginnen? Alvast bedankt!

C:\fakepath\12.1.5.png