Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

asked 2018-06-22 05:15:23 -0500

Sam gravatar image

Wiskunde: meetkunde 2.2.7

Hallo,

Bij deze oefening vind ik dat de straal gelijk is aan 2 en het middelpunt (3,-1) is.

Maar hoe bereken ik nu de oppervlakte van de cirkel die boven de x-as ligt?

Wiskunde: meetkunde 2.2.7

Hallo,

Bij deze oefening vind ik dat de straal gelijk is aan 2 en het middelpunt (3,-1) is.

Maar hoe bereken ik nu de oppervlakte van de cirkel die boven de x-as ligt?

Alvast bedankt

Sam