Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Vraag 11 wiskunde 2015 juli

Beschouw de vierkantsvergelijking 2x2 + (a + 1)x + a2 − 1 = 0 in de onbekende x met parameter a ∈ [0, 1]. De oplossingen van deze vergelijking hangen af van a. Wat is de maximale waarde van de som van de kwadraten van die oplossingen?

ik vind voor a maximaal 1/3 maar als ik dat invul vind ik niet 4/3 uit

Vraag 11 wiskunde 2015 juli

Beschouw de vierkantsvergelijking 2x2 + (a + 1)x + a2 − 1 = 0 in de onbekende x met parameter a ∈ [0, 1]. De oplossingen van deze vergelijking hangen af van a. Wat is de maximale waarde van de som van de kwadraten van die oplossingen?

ik vind voor a maximaal 1/3 maar als ik dat invul vind ik niet 4/3 uit