Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Fysica 12.10.3

Wat ik ook doe, ik kom het antwoord niet uit. Dus ik doe Q opgenomen= Q afgegeven: c(ijs).m(ijs).(Te-253)+m(ijs). Ls=Ccalori. (323-Te). Wat doe ik fout?