Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

7-OI-02 chemie zuren-basen

Hallo, Welke methode moet ik gebruiken bij deze soort oefeningen? Ik slaag erin de concentratie aan H+ ionen te bepalen maar hoe kan ik die gebruiken om de nieuwe ph waarde van de oplossing te vinden? Alvast bedankt!