Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Biologie, eukaryote cel

De grens van de resolutie van een microscoop is de kleinste afstand tussen twee objecten die door de microscoop kunnen onderscheiden worden. Voor de lichtmicroscoop is dat meestal 500 nm, de afmetingen van een bacterie of van een mitochondrion. Voor een elektronenmicroscoop is de resolutie

A - tienmaal groter B - honderdmaal groter C - duizendmaal groter D - miljoen maal groter

Dit is oefening 3 van de extra oefeningen van eukaryote cel. Zou iemand me hierbij willen helpen? Het antwoord is c.

Biologie, eukaryote cel

De grens van de resolutie van een microscoop is de kleinste afstand tussen twee objecten die door de microscoop kunnen onderscheiden worden. Voor de lichtmicroscoop is dat meestal 500 nm, de afmetingen van een bacterie of van een mitochondrion. Voor een elektronenmicroscoop is de resolutie

  • A - tienmaal groter groter
  • B - honderdmaal groter groter
  • C - duizendmaal groter groter
  • D - miljoen maal groter

Dit is oefening 3 van de extra oefeningen van eukaryote cel. Zou iemand me hierbij willen helpen? Het antwoord is c.

Biologie, eukaryote cel

De grens van de resolutie van een microscoop is de kleinste afstand tussen twee objecten die door de microscoop kunnen onderscheiden worden. Voor de lichtmicroscoop is dat meestal 500 nm, de afmetingen van een bacterie of van een mitochondrion. Voor een elektronenmicroscoop is de resolutie

  • A - tienmaal groter
  • B - honderdmaal groter
  • C - duizendmaal groter
  • D - miljoen maal groter

Dit is oefening 3 van de extra oefeningen van eukaryote cel. Zou iemand me hierbij willen helpen? Het antwoord is c.C.