Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Chemie augustus 2017 vraag 12 (geel)

Ik weet niet hoe je aan zoiets kan beginnen. Aangezien er amper iets gegeven is. Enkel de situatie ervoor en erna?