Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Fysica 2017 augustus vraag 1

ik twijfel tussen antwoord C en D , hoe zou je 1 van de twee kunnen elimineren?C:\fakepath\fysica vraag rebus 1.PNG

iemand die me zou kunnen helpen? Thx!