Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

asked 2019-04-01 06:18:47 -0500

Sam gravatar image

Biologie examenvraag juli 2012

Iemand met een bepaalde leverziekte heeft weinig eiwitten in het bloed. Wat gebeurt er met zijn osmotische waarde en reabsorptie vermogen?

A. OW laag RV laag

B. OW hoog RV laag

C. OW laag RV hoog

D. OW hoog RV hoog

Kan iemand me uitleggen wat de juiste oplossing is?

Alvast bedankt

Sam

Biologie examenvraag juli 2012

Iemand met een bepaalde leverziekte heeft weinig eiwitten in het bloed. Wat gebeurt er met zijn osmotische waarde en reabsorptie vermogen?

A. OW laag RV laag

B. OW hoog RV laag

C. OW laag RV hoog

D. OW hoog RV hoog

Kan iemand me uitleggen wat de juiste oplossing is?

Alvast bedankt

Sam