Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Toelatingsexamen arts 2018 vraag 8

image descriptionimage description

Ik berekende a.d.h.v. de tweede wet van Newton de normaalkracht (10N) en de zwaartekracht (20N), maar ik weet niet hoe ik dan tot het finale antwoord kom. Ik probeerde al de cosinusregel, maar die gaf mij niet het juiste antwoord van 10N.

Toelatingsexamen arts 2018 vraag 8

image descriptionimage description

Ik berekende a.d.h.v. de tweede wet van Newton de normaalkracht (10N) en de zwaartekracht (20N), maar ik weet niet hoe ik dan tot het finale antwoord kom. Ik probeerde al de cosinusregel, maar die gaf mij niet het juiste antwoord van 10N.