Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Wiskunde Milestone algebra

Vraag 4 : Diana heeft evenveel broers als zusters , Elke broer heeft 50 procent meer zusters dan broers . Uit hoeveel kinderen bestaat het gezin van Diana ?

Hoe kunt ge deze vraag het best aanpakken ?