Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Fysica 2003 juli vraag 2

"Een elektrisch geladen bolletje met massa 7,5g en lading 30 microCoulomb hangt tussen 2 koperen platen aan een touwtje. Als men tussen de platen een potentiaalverschil van 150 V aanlegt, maakt het touwtje een hoek α met de verticale waarbij tan α = 1⁄2. Bereken de afstand tussen de platen." Hoe begin ik aan deze oefening? Alvast bedankt.

Fysica 2003 juli vraag 2

"Een elektrisch geladen bolletje met massa 7,5g en lading 30 microCoulomb hangt tussen 2 koperen platen aan een touwtje. Als men tussen de platen een potentiaalverschil van 150 V aanlegt, maakt het touwtje een hoek α met de verticale waarbij tan α = 1⁄2. Bereken de afstand tussen de platen." Hoe begin ik aan deze oefening? Alvast bedankt.