Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Biologie leerstof

Beste, ik heb 2 korte vragen over de leerstof: - Er werd tijdens de verbetering van het simulatie-examen gezegd dat pijn behoort tot receptoren die gespecialiseerde cellen zijn. In het handboek 3.2 p.176 staat pijnreceptoren echter in de kolom van de receptoren die vrije zenuwuiteinden zijn. Tot welke categorie behoort een pijnprikkel dan? - Het ATP-systeem behoort tot alle levende organismen, maar worden virussen hier dan wel of niet bij gerekend? Alvast bedankt!