Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Fysica 11.3.12

Ik zit vast bij deze vraag over een onderwaterweging. Als ik Fz gelijkstel aan Fa dan slaag ik er wel in om het volume van de vrouw te berekenen, maar ik zie niet in op welke manier ik het vetpercentage hieruit zou kunnen berekenen.

Alvast bedankt!