Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Kan je een virtueel beeld zien? (10.1.15)

In de cursus staat een vraag (10.1.15) over virtuele beelden. Hier vragen ze of je een virtueel beeld kan zien. Dus mijn vraag luidt: Kan je een virtueel beeld zien? of bedoelen ze dat niet met die vraag?