Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

9.19 chemie

Ik begrijp dat een bepaalde vorm van isomerie is dat cis-trans rond een dubbele binding, maar dat is toch niet noodzakelijk zo? Bij cis is het zo dat dezelfde deeltjes aan dezelfde kant staan, bij trans omgekeerd. Maar stel nu de eerste dubbele binding van links bij het arachidonzuur, Oké beide H'tjes langs boven is cis, maar beneden moeten toch ook dezelfde moleculen aanhangen wat toch helemaal niet het geval is? Links is veel korter dan rechts?

click to hide/show revision 2
retagged

9.19 chemie

Ik begrijp dat een bepaalde vorm van isomerie is dat cis-trans rond een dubbele binding, maar dat is toch niet noodzakelijk zo? Bij cis is het zo dat dezelfde deeltjes aan dezelfde kant staan, bij trans omgekeerd. Maar stel nu de eerste dubbele binding van links bij het arachidonzuur, Oké beide H'tjes langs boven is cis, maar beneden moeten toch ook dezelfde moleculen aanhangen wat toch helemaal niet het geval is? Links is veel korter dan rechts?