Stel je vraag

Paulien.Verbiest's profile - activity

2018-06-14 15:13:31 -0500 received badge  Famous Question (source)
2017-08-05 12:30:46 -0500 received badge  Popular Question (source)
2017-06-25 06:48:52 -0500 received badge  Famous Question (source)
2017-06-20 02:15:10 -0500 received badge  Famous Question (source)
2017-06-20 02:15:10 -0500 received badge  Notable Question (source)
2017-06-09 13:31:21 -0500 received badge  Famous Question (source)
2017-06-09 13:31:21 -0500 received badge  Notable Question (source)
2017-06-01 02:01:17 -0500 received badge  Notable Question (source)
2017-06-01 02:01:17 -0500 received badge  Popular Question (source)
2017-05-25 03:11:33 -0500 received badge  Notable Question (source)
2017-05-25 03:11:33 -0500 received badge  Popular Question (source)
2016-08-29 09:52:20 -0500 received badge  Famous Question (source)
2016-08-16 02:58:36 -0500 received badge  Famous Question (source)
2016-07-04 11:59:24 -0500 received badge  Famous Question (source)
2016-07-03 12:03:21 -0500 received badge  Notable Question (source)
2016-07-02 11:15:15 -0500 received badge  Notable Question (source)
2016-07-02 09:54:07 -0500 received badge  Popular Question (source)
2016-07-02 07:34:29 -0500 received badge  Supporter (source)
2016-07-02 04:23:22 -0500 received badge  Editor (source)
2016-07-02 04:21:53 -0500 received badge  Famous Question (source)
2016-07-02 04:01:20 -0500 asked a question wiskunde 1.4.7

Gegeven het stelsel van drie vergelijkingen met één parameter

x + (a+1)y + z =0

x + y + (a+1)z =0

2x + y + z = a+ 1

Er wordt gevraagd dit stelsel te bespreken.

Ik kom uit dat als a= -1 dat dit stelsel bepaald is (aangezien z een getal is en geen parameter). Als oplossingen heb ik x=-z, y=z en z=z. Klopt dit of niet? Zijn er nog oplossingen?

2016-07-01 13:27:05 -0500 received badge  Notable Question (source)
2016-07-01 13:15:27 -0500 received badge  Popular Question (source)
2016-06-30 14:54:17 -0500 received badge  Popular Question (source)
2016-06-30 08:01:06 -0500 commented answer Chemie 2015-augustus vraag 3

Bedankt voor de uitleg! Carbonzuur heeft het hoogste kookpunt en (CH3)2O het laagste (geen H-bruggen). Antwoord B is dus correct. Dus C2H5OH heeft een hoger kookpunt dan CH3CHO. Is dat omdat C2H5OH een alcoholgroep heeft en CH3CHO enkel een O waarop een H-brug gevormd kan worden?

2016-06-30 06:42:06 -0500 asked a question Chemie 2015-augustus vraag 3

C:\fakepath\Schermafbeelding 2016-06-30 om 13.33.44.png

Hoe los je deze vraag op? Normaal is kookpunt op te lossen met intermoleculaire krachten dacht ik. Maar deze vraag lukt me niet.

2016-06-30 06:29:02 -0500 asked a question biologie augustus 2015 vraag 11

C:\fakepath\Schermafbeelding 2016-06-30 om 13.24.32.png

Ik begrijp dat bij onafhankelijke overerving er 8 verschillende gameten kunnen worden gevormd. Klopt het dat de bij gekoppelde overerving de volgende gameten worden gevormd: ABcD en abcd? Of is dit een foute redenering?

2016-06-30 02:09:39 -0500 received badge  Notable Question (source)
2016-06-30 02:08:30 -0500 commented answer Chemie 2015-juli vraag 14

Was even in de war met de oplosbaarheidstabel... PbI2 slaat dan neer. Bij het bijeenvoegen van B met het filtraat kan er geen neerslag gevormd worden aangezien er niet voldoende jood is. A heeft minder ionen in de oplossing. Vandaar dat C het juiste antwoord is. Is dit een juiste redenering?

2016-06-30 01:49:35 -0500 received badge  Notable Question (source)
2016-06-29 04:17:18 -0500 received badge  Popular Question (source)
2016-06-29 04:02:37 -0500 received badge  Popular Question (source)
2016-06-29 02:26:47 -0500 commented answer Chemie 2015-juli vraag 14

Hoe weet je welke stof er neerslaat?

2016-06-28 11:36:42 -0500 asked a question Chemie 2015-juli vraag 14
2016-06-27 10:25:38 -0500 commented answer fysica cirkelbeweging

Deze oefening komt uit een oefbundeltje van de KU Leuven

2016-06-27 10:24:30 -0500 answered a question wiskunde convex en concaaf

Bedankt voor de goede uitleg! Het is vele duidelijker!

2016-06-27 10:19:09 -0500 commented answer fysica kinematica

Dankuwel !

2016-06-27 07:31:11 -0500 asked a question fysica cirkelbeweging

Een steen is aan een touw bevestigd. Die steen voert een ECB uit met een straal van 1m. De steen maakt één omwenteling per seconde. De gemiddelde versnelling van de steen tijdens 1/4 omwenteling is gelijk aan...

De hoeksnelheid is volgens mij gelijk aan 2pi rad/s. 1/4 omwenteling is dan pi/2 rad. Dat gebeurd in 1/4 seconde. Dan verder werken met a=w^(2)R? Maar dan kom ik niet het juiste antwoord uit...

2016-06-27 07:14:36 -0500 asked a question fysica kinematica

Een auto rijdt met een constante snelheid van 130 km/h en wordt achtervolgd door een politiewagen. De politiewagen rijdt met een constante snelheid van 160 km/h. Hoe groot is de onderlinge afstand tussen de twee wagens, één minuut voor de politiewagen de auto heeft ingehaald.

Hoe los je deze op?

2016-06-27 07:06:00 -0500 asked a question fysica cirkelbeweging

Van een uurwerk heeft het uiteinde van de grote wijzer een snelheid van 2 mm/s. Bereken de lengte van de wijzer.

Ik dacht te werken met v=wr. Maar ik vind het juiste antwoord niet.

2016-06-27 06:56:39 -0500 asked a question wiskunde convex en concaaf

In het bundeltje theorie van wiskunde staat dat convex hol is en concaaf bol is. Is het niet omgekeerd?

2016-06-12 03:57:21 -0500 commented answer Chemie 2012-juli vraag

Bedankt voor uw uitleg! In de les had ik gezien dat H20 ook splitst en dus in ionen voorkomt. Ik begrijp dat dat niet kan aangezien het over een neutralisatie-reactie gaat.

2016-06-12 03:52:52 -0500 received badge  Popular Question (source)
2016-06-11 10:50:01 -0500 answered a question Chemie 2012-juli vraag
2016-06-11 10:14:29 -0500 asked a question Chemie 2012-juli vraag

Ik dacht dat het juiste antwoord A was? Volgens de site kaveurne is B het juiste antwoord. Moet je dan geen rekening houden met de H20 achter de pijl die ook voorkomt als H+ en OH-?

C:\fakepath\Schermafbeelding 2016-06-11 om 17.08.31.png

2016-06-09 15:48:45 -0500 received badge  Popular Question (source)