Stel je vraag

Marie-France.Delen's profile - activity

2018-12-18 13:30:07 -0500 received badge  Famous Question (source)
2018-07-02 11:08:12 -0500 answered a question Chemie augustus 2017 vraag 12 (geel)

lees de gegevens "gasmengsel van stoichiometrische hoeveelheden van een alkaan en zuurstofgas" en "Na de volledige verbranding van het alkaan" extra goed. Daarin vind je het antwoord eigenlijk al op de vraag.

C:\fakepath\chemie vraag 12.jpg

2018-07-02 03:18:01 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-07-02 01:24:42 -0500 answered a question fysica links of rechtslopende golf

door het gegeven: "het punt op 1 m van de oorsprong krijgt na 0,01s voor het EERST een maximale uitwijking en deze is NEGATIEF" --> teken dat is op je blad op de y(x)-grafiek dan zie je duidelijk dat de golf naar links loopt

C:\fakepath\lopende golven.jpg

moest er nu staan: "het punt op 1 m van de oorsprong krijgt na 0,01s voor het EERST een maximale uitwijking en deze is POSITIEF" dan zou je een rechtslopende golf krijgen

2018-07-02 01:16:19 -0500 answered a question Biologie, erfelijke informatie

homologe chromosomen bezitten wel verschillende genetische informatie en liggen gepaard op het evenwichtsvlak en zusterchromatiden liggen naast elkaar op het evenaarsvlak en omdat ze exacte kopieen zijn bezitten de exacte dezelfde genetische informatie :-)

2018-07-02 01:10:05 -0500 commented answer Biologie meiose

ja sorry 4 even grote haha

2018-07-01 10:29:14 -0500 answered a question Biologie meiose

de dochtercellen bij de meiose bij de vrouw: daar wordt het cytoplasma ongelijk verdeeld waardoor je 1 grote ootide uitkomt en 2 of 3 kleinere poollichaampjes. bij de man wordt het cytoplasma wel gelijk verdeeld over de spermatiden en krijg je na differentiatie 4 even grote spermazotoiden

2018-07-01 10:19:24 -0500 answered a question wiskunde vraag 6 augustus 2017

ik heb mijn fout gevonden!! ik heb (tanx)^2 verkeerd afgeleid

2018-07-01 10:12:11 -0500 answered a question wiskunde vraag 6 augustus 2017

ik kom op x=(π-2)/4. ik ben daarop gekomen als volgt:

m(π/4) = 1/(cos(π/4))^2 = 2 en dan in de vergelijking van een rechte invullen die door P(π/4 ; 1) gaat: y - 1 = 2 (x - π/4) <—> y = 2x - π/2 +1 en dan y = 0 = 2x - π/2 +1 <—> 2x = π/2 + 2/2 <—> x = π/4 + 2/4 = (π-2)/4

waar ga zou ik mogelijk in de fout gaan in mijn berekeningen?

2018-07-01 02:20:13 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-30 07:21:46 -0500 commented answer chemie grondtoestand

oke top !! thanks !!

2018-06-30 06:23:40 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-30 06:23:16 -0500 commented answer chemie grondtoestand

ik vind het gewoon vaag wanneer we de diagonaalregel in deze gevallen moeten negeren en wanneer niet..

2018-06-30 06:22:03 -0500 commented answer chemie grondtoestand

dus bvb 4s2 3d4 --> 4s1 3d5 is namelijk stabieler en 4s2 3d9 --> 4s1 3d10 is stabieler

2018-06-30 06:21:14 -0500 commented answer chemie grondtoestand

ja dat snap ik maar mijn vraag was bvb in geval van wanneer gaat 4s2 zijn elektronen wel afgeven in de grondtoestand maar ondertussen heb ik voor mezelf uitgemaakt dat de grondtoestand altijd het meest aantal ongepaarde elektronen vereist om stabiel te zijn

2018-06-30 05:27:40 -0500 commented answer osmose: hypotoon/hypertoon

idd omdat ze een celwand hebben die de plantencel beschermd tegen het barsten en dus een turgordruk zal ontwikkelend

2018-06-30 05:25:31 -0500 commented answer Chemie: chemisch rekenen

omdat er in het gegeven staat dat er 4 polypeptideketes zijn en een beetje later staat er op elk van deze ketens is er een heemgroep (=Fe)

2018-06-30 05:23:35 -0500 commented answer chemie grondtoestand

ja maar wanneer diagonaalregel volgen en wanneer ook rekeninghouden met de stabiliteitsregels? want de stabiliteitsregels zijn de regels die gelden voor de grondtoestand...

2018-06-30 05:23:20 -0500 answered a question chemie grondtoestand

ja maar wanneer diagonaalregel volgen en wanneer ook rekeninghouden met de stabiliteitsregels? want de stabiliteitsregels zijn de regels die gelden voor de grondtoestand...

2018-06-30 05:21:50 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-30 03:38:51 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-30 03:33:08 -0500 asked a question chemie grondtoestand

ik ben even niet meer goed mee met wanneer we weten dat een elektronenconfiguratie in grondtoestand is en wanneer deze instabiel is weergegeven.

bvb 28Ni --> als ik de stabiliteitsregels zou volgen op p50 dan zou ik zeggen dat de elektronen configuratie als volgt is: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10 want er wordt steeds gestreefd naar een volledig bezet subniveau... maar ik zie op p51 dat de grondtoestand van 28Ni daar 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 maar volgens de stabiliteitsregels lijkt me dit nogal een instabiele toestand?

2018-06-30 02:43:30 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-29 16:31:01 -0500 received badge  Commentator
2018-06-29 16:31:01 -0500 commented answer biologie vraag 2 2017 juli

:( ja heb weer verkeerd gelezen inderdaad!! thanks!!

2018-06-29 16:28:35 -0500 commented answer biologie vraag 12 2017 aug

ja was idd net tot het besef gekomen dat ik het verkeerd gelezen had! ;-)

2018-06-29 16:28:04 -0500 answered a question biologie vraag 12 2017 aug

amai nee ik ben helemaal mis! ik zie net dat het gevraagde AB EN drager is en AB kans = 1/2 en Mm kans is 1/2 dus 1/2*1/2 is 1/4... ik had gelezen AB EN ziek dus heb de kans berekend maar dus van dit laatste dan is dat inderdaad 1/8e

2018-06-29 16:16:03 -0500 asked a question biologie vraag 12 2017 aug

waarom is bij deze vraag het antwoord niet 1/8 en wel 1/4? waarom zou de bloedgroep-kans niet bijgerekend moeten worden? de kans dat het 2e kind muco zou hebben is effectief 1/4e maar we moeten toch ook de kans erbij rekenen dat hij AB zou hebben in zijn genotype? en dat is toch 1/2e? dus zou ik zeggen dat het 1/8e is..

C:\fakepath\Screen Shot 2018-06-29 at 23.12.39.png

2018-06-29 15:42:54 -0500 asked a question biologie vraag 2 2017 juli

ik ben niet goed mee hoe we komen op 12,5 en 12,5 per nieuwe homozygote kruising. ik dacht dat het 25% was maar op de antwoordensleutel van het toelatingsexamen staat er namelijk 12,5 en 12,5 C:\fakepath\Screen Shot 2018-06-29 at 22.42.08.png

2018-06-26 12:03:55 -0500 received badge  Nice Answer (source)
2018-06-20 04:07:49 -0500 received badge  Nice Answer (source)
2017-09-11 05:53:26 -0500 received badge  Student (source)
2017-09-11 05:52:34 -0500 marked best answer vraag fysica elektromagnetisme

Vraag: Een geleidende draad van 20 cm lang verplaatst zich loodrecht op een magnetisch veld B = 0,2T. wat is de snelheid van de draad als deze een spanning bevat van 0,4V?

ik kan niet er niet zo goed aan uit hoe ik aan deze moet beginnen, ik heb precies het gevoel dat er een gegeven mist zoals de stroom... ik zou wel de versnelling dan berekenen dmv F = B.v.Q of v=E/B

kan iemand mij daarmee verder helpen?

alvast bedankt, Marie-France

2017-09-11 03:08:21 -0500 received badge  Famous Question (source)
2017-09-08 08:03:01 -0500 received badge  Notable Question (source)