Stel je vraag

Adara's profile - activity

2019-03-18 04:29:58 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-03-17 11:05:55 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-03-15 10:34:03 -0500 answered a question Biologie stofwisseling en energetische omzettingen

reactie die bij celademhaling optreedt is

c6H12o6 + 6 O2 + 6 H2O > 6 Co2 + 12 H2O + 38 ATP

Ik zou dan zegen dat het misschien antwoord d is, aangezien bij vorming van pyrodruivenzuur Co2 vrijkomt, ook in h2O

snap je hoe ik het probeer op te lossen?

2019-03-15 10:23:57 -0500 answered a question Biologie stofwisseling en energetische omzettingen

is het antwoord B

2019-03-14 03:13:32 -0500 asked a question chemie(arts) 2018 oefening 6 geel

Kan het kloppen dat oefening 6 van chemie 2018 arts een derde orde reactie is?

Hoe kan ik dan deze oefening verder oplossen? ik kom derde orde reactie uit en k is dan gelijk aan 1.5 maar dan kom ik voor y =2/15 uit wat niet in de opgave staat. Wat doe ik fout?

alvast bedankt als iemand me hierbij kan helpen

2019-03-13 11:03:38 -0500 asked a question chemie ( arts) 2018 geel vraag 10

Bij vraag 10 van chemie 2018 vragen ze naam van gebruikte C6H14. Ik heb gewoon wat geredeneerd en kwam ik A uit. Maar wat is werkwijze bij deze oefening?

Alvast bedankt.

2019-03-12 13:07:53 -0500 asked a question wiskunde, partiële integeratie

Kan het soms gebeuren dat men twee keer partiële integeratie moet toepassen op eenzelfde oefening? vb. integeraal van x/e^x.dx ik heb u= e^x en kom ik voor v= x^2 /2

dat geeft

e^x . x^2/2 - 1/2 integeraal x^2 . e^x .dx

Moet ik dan weer part. integ. toepassen op x^2 .e^x.dx ?

Alvast dank zeer

2019-03-12 12:52:26 -0500 asked a question wiskunde, integeralen

Hoe kan best integeraal van ln(x)/x^2 berekenen?

Ik heb het proberen op te lossen met partiële integeratie, maar ik zit vast. mijn uitkomst lijkt nog complexer dan de opgave.

Alvast bedankt

2019-03-12 12:49:11 -0500 answered a question biologie, chemische stoffen in organismen

Is het een oefening? En over welke onderwerp juist? Of kan je anders een foto plaatsen?

2019-03-05 04:33:29 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-03-05 04:33:29 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-03-05 04:33:29 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-02-28 00:46:43 -0500 asked a question rebus cursus fysica, verticale worp

ik begrijp een vergelijking van de cursus niet, het gaat om verticale worp omhoog.

hoe lang het duurt tot het object de grond raakt, x(t)= h h=-vo.t+ 1/2 g. t^2

komt men uit bovenstaande vergelijking dat t= vo + V vo^2 /2gh ) /2 ?

v(t)=-Vo +g.t. dan is t= V(t) +Vo /g Maar ik zie nergens in de vergelijking van t v(t)?

Vo en V(t) zijn toch niet zelfde?

Dank zeer om het te verduidelijken.

2019-02-27 04:14:24 -0500 asked a question integeralen

C:\fakepath\integeralen.jpg

Zou er iemand me kunnen helpen bij oplossen van deze oefening? Ik kan er niet goed aan uit welke deel ik moet verangen? Want het is toch oplosbaar met subsitutie methode.

kan ik hier spliten?

Alvast dank zeer

2019-02-24 13:38:29 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-02-24 13:27:17 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-02-22 05:05:14 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-02-22 04:23:50 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-02-22 03:54:56 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-02-19 15:28:25 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-02-19 15:28:25 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-02-19 15:27:59 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-02-19 15:27:45 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-02-19 15:27:45 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-02-19 03:05:45 -0500 asked a question fysica EVRB

als we voorbeeld een oefening als volgt hebben.

Twee sportauto’s bevinden zich op 1800 m van elkaar. Ze versnellen naar elkaar toe en kruisen elkaar na 20s. De versnelling van de eerste auto is het dubbel van de tweede auto. Bereken de versnelling van de tweede auto.

is toch zo dat ofwel auto A ofwel auto B tegen de x-as aan het bewegen? Dan moet zijn positie vergelijking als volgt zijn x=xo+v.t-1/2a.t^2

of anders gezegd xA -XB= 1800m en niet xA+xB=1800m

waar klopt mijn redenering niet?

Alvast bedankt

2019-02-19 02:17:00 -0500 asked a question fysica, botsing

C:\fakepath\auto botsing.jpg

xa+xb= 500m en omdat ze op elkaar inrijden heb ik xb=-1/2a.t^2 dus t(A)^2 /2 - t(B)^2 =500 dan kom ik dat t= 31,6s klopt het?

2019-02-17 07:29:29 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-02-05 02:51:02 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-02-03 15:37:59 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-02-03 15:36:31 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-01-18 14:33:24 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-01-18 14:33:24 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-01-10 03:17:06 -0500 asked a question chemie, spontane redox reactie

C:\fakepath\spontane redox reactie.jpg

men kan nagaan welke stof hoogste reducerende vermogen heeft, maar hoe weet men of het spontane reactie is of niet?

alvast bedankt

2019-01-09 06:16:34 -0500 asked a question wiskunde, ln

C:\fakepath\wiskunde ln betekenis.jpg

wat is verschil tussen die twee vormen? Mag je in beide gevallen die 2 van voor plaatsen?

Alvast bedankt

2019-01-09 04:52:57 -0500 asked a question fysica, arbeid op een helling

C:\fakepath\vraag arbeid 2.jpg

Ik begrijp niet goed welke verplaatsing ik moet nemen? Ze leggen schuin een afstand van 24km af. vraagt men om arbeid die geleverd als men die 24km aflegt, en zich op die bepaalde hoogte bevindt? dan is de afgelegde afstand die hoogte h of die 24km?

alvast bedankt

2019-01-09 04:36:37 -0500 asked a question fysica, arbeid door gravitatiekracht

C:\fakepath\vraag arbeid.jpg

Ik zit vast met deze vraag, hoe kan ik verder? Ik moet integeraal berekenen. Daar zit ik dan vast.

Alvast bedankt

2018-12-18 13:27:11 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-12-18 13:27:11 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-11-30 06:40:38 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-11-28 13:36:26 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-11-19 07:59:19 -0500 asked a question wiskunde ln nemen

C:\fakepath\v2.jpg

ik begrijp niet wat ik fout heb gedaan?

Kan iemand me hierbij helpen?

Alvast bedankt

2018-11-19 07:39:28 -0500 asked a question wiskunde goniometrie

als sin(2x)= 2sin(x).cos(x)

dan sin^2(2x) = (2sin(x).cos(x))^2?

of = 2 sin^2(x). cos^2(x)

alvast bedankt?

2018-11-19 06:42:02 -0500 asked a question wiskunde basisformules

klopt deze berekening? a) e +e =2e

b) e^x + e^x = 2e^2x

c) e^-x + e^(-x)= 2

alvast bedankt

2018-11-19 05:52:21 -0500 asked a question wiskunde juli2017 vraag 1 geel

Moet men voor deze vraag theorie van wiskunde op pagina 40 toepassen? transformaties van grafieken

Hoe moet men eigenlijk de symmetrie as zoeken hier? gaat het om spiegeling over de x of y-as? en hoe weten we dat?C:\fakepath\juli 2017 vraag 1.jpg

2018-08-02 06:40:04 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-07-02 00:06:40 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-07-01 14:32:38 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-07-01 08:55:34 -0500 received badge  Popular Question (source)