Stel je vraag

Adara's profile - activity

2019-06-13 05:33:42 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-06-13 05:33:42 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-06-13 04:33:16 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-06-13 04:24:07 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-06-13 04:24:07 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-06-12 09:41:03 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-06-11 15:11:02 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-06-11 09:50:23 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-06-10 17:17:40 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-06-10 09:35:34 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-06-02 06:05:33 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-05-31 04:55:30 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-05-29 09:22:54 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-27 08:50:09 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-05-23 21:14:47 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-05-23 21:13:01 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-20 04:28:47 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-19 16:21:09 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-19 11:39:57 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-05-17 20:12:02 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-05-15 13:36:50 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-05-15 10:13:59 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-13 08:45:10 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-12 13:23:43 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-11 15:39:59 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-05-11 15:39:59 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-11 15:39:59 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-05-11 13:17:10 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-11 10:11:07 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-11 10:10:37 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-11 10:10:37 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-05-10 13:50:54 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-05-10 10:33:09 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-10 10:33:00 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-10 10:33:00 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-05-10 10:33:00 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-05-10 10:32:52 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-05-10 10:32:52 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-08 13:19:40 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-07 15:25:23 -0500 received badge  Popular Question (source)
2019-05-07 15:10:41 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-02 14:00:31 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-05-01 04:11:28 -0500 asked a question fysica, grafieken interpreteren

C:\fakepath\fysica, grafieken.jpg

Ik begrijp onderscheid tussen deze twee grafiek niet goed. Bij groene grafiek gaat het om een postieve exponentieële groei.

Is het zo dat bij groene => V neemt met constante waarde toe rode => x neemt met constante waarde toe

klopt het?

Alvast bedankt

2019-05-01 02:07:11 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-05-01 02:07:11 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-04-30 12:58:57 -0500 asked a question fysica, arbeid

Als een persoon van vb 60kg een helling van 4m hoog omhoog loopt. Wat is dan zijn afgelegde weg? om zijn arbeid te berekenen? W=F.x en x= 4m? Of moet men een rechthoekige driehoek tekenen en de schuine zijde vinden die dan =x?

Alvast bedankt

2019-04-30 12:05:26 -0500 asked a question fyscia, hydrostatica

Een kunststofblok heeft een dichtheid van 810 kg/m³. Het blok wordt in het water gebracht en drijft. Welk gedeelte van het volume van dit blok bevindt zich onder de waterlijn?

Op pagina 56 van Rebus cursus staat dat drijven wilt zegen dat dichtheid van vl groter is dan dichtheid van object. Maar hoe kan ik het op deze oefening toepassen? Ik weet dat in dit geval dat men van drijven spreekt, F(Archimedes) > Fz Maar ook dan weet ik niet hoe ik deze oefening moet oplossen?

Alvast bedankt

2019-04-30 11:24:13 -0500 marked best answer wiskunde, gelijkheid en ongelijkheid

C:\fakepath\gelijkheid on ongelijk.jpg

Kan iemand me bij deze oefening helpen aub?

Dank zeer

2019-04-30 11:08:02 -0500 asked a question fysica, gaswetten, oefening

Als ik volgende oefening wil oplossen,

Welk percentage van de hoeveelheid gas verlaat een kamer via de ramen als de temperatuur ervan toeneemt van 10 °C tot 31 °C.

Ik weet dat Volume in beide situaties niet verandert. Maar hoe weet ik of druk verandert of niet?

Als in tweede geval minder moleculen aanwezig zijn in de kamer, zal druk ook lager zijn?

Alvast bedankt

2019-04-30 11:05:39 -0500 received badge  Notable Question (source)