Stel je vraag

Leen.Driesen's profile - activity

2019-06-15 05:39:55 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-05-14 02:46:39 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-05-05 14:52:15 -0500 received badge  Notable Question (source)
2019-04-15 15:17:00 -0500 received badge  Famous Question (source)
2019-02-09 02:52:32 -0500 received badge  Famous Question (source)
2018-08-02 06:40:15 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-07-02 07:15:12 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-07-02 00:57:07 -0500 commented answer Chemie elektronenconfiguratie

Ik was vertrokken vanuit Cu: [Ar]4s2 3d9 waardoor ik eindigde met Cu: [Ar]4s1 3d9. Dus best eerst de stabielste configuratie schrijven en dan elektronen uit de buitenste schil nemen?

2018-07-02 00:52:01 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-07-01 14:50:10 -0500 asked a question Chemie elektronenconfiguratie

Ik ben een beetje in de war over het volgen van de stabiliteitsregels. We hebben tijdens de lessen namelijk gezien dat een ion de stabiliteitsregels niet naleeft en dat elektronen uit de hoogste schil moeten genomen worden. Bij deze oefeningen zou ik dus antwoord B nemen maar het is blijkbaar A. Moet ik dus aannemen dat ionen in bepaalde mate wel de stabiliteitsregels volgen?

image description

2018-07-01 02:11:37 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-30 10:21:34 -0500 asked a question Biologie voortplanting

In vraag 2 van de simulatietest worden enkele beweringen gedaan over de hormoonconcentraties in de luteale en folliculaire fase. De juiste bewering is: "In de folliculaire fase zorgt de stijging van oestrogeen voor een stimulatie van GRF en in de luteale fase zorgt een daling van oestrogeen voor een stimulatie van GRF."

Het eerste deel van de bewering begrijp ik maar het tweede deel niet (vanaf in de luteale fase zorgt een daling...). Ik dacht namelijk dat in de luteale fase de hoeveelheid oestrogeen ongeveer constant gehouden werd door het gele lichaam en dat in de luteale fase er geen stimulatie van GRF meer plaatsvindt maar een inhibitie door de relatief hoge concentraties aan oestrogeen en progesteron.

2018-06-30 06:50:11 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-29 06:17:59 -0500 received badge  Famous Question (source)
2018-06-27 12:12:15 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-27 12:11:20 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-27 09:55:18 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-27 09:53:33 -0500 commented answer Biologie erfelijkheid

Oké ik begrijp het, Dankjewel!!

2018-06-27 03:24:04 -0500 asked a question Chemie reacties

Bij de eerste vraag (over snelheden) is het juiste antwoord B en bij de tweede vraag is het juiste antwoord A. Ik begrijp niet zo goed waarom we bij de eerste opgave de coëfficiënten wel vereenvoudigen en bij de 2de niet.

image description

image description

2018-06-27 01:43:49 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-26 08:19:35 -0500 asked a question Biologie erfelijkheid

Zou iemand mij met deze vraag kunnen helpen? Ik snap niet hoe je aan A komt.

image description

2018-06-25 08:48:51 -0500 received badge  Famous Question (source)
2018-06-25 08:48:47 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-25 07:28:43 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-25 05:48:21 -0500 received badge  Famous Question (source)
2018-06-23 12:32:45 -0500 commented answer Fysica 6.5.6

Dus wanneer we te maken zouden hebben met een onregelmatige vorm van winding of met een cirkelvorm zal dit verloop anders zijn? Alvast bedankt!

2018-06-23 12:31:11 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-23 07:22:59 -0500 asked a question Fysica 6.5.6

In deze oefening vragen ze de inductiestroom te tekenen i.f.v. de tijd. Hierbij bekom je eerst een negatieve waarde en later een positieve. Ik begrijp hier niet zo goed waarom deze niet lineair kan toenemen maar dat deze direct maximaal is. U wordt bepaald door B.A.cos(x) over de tijd (en I dus U/R). Het vierkant beweegt met een constante snelheid in het veld waardoor ik zou veronderstellen dat U geleidelijk aan zal toenemen omdat A geleidelijk aan toeneemt.

2018-06-23 07:17:11 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-23 07:17:11 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-22 14:58:49 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-22 06:11:19 -0500 asked a question Biologie eukaryote cel vraag 19 (extra)

Zou iemand mij kunnen uitleggen waarom D het juiste antwoord is op deze vraag? Ik zou zelf namelijk antwoord C kiezen.

2018-06-21 13:46:06 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-21 12:00:30 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-21 09:58:07 -0500 commented answer Chemie neerslag

Ja, maar waaruit kan ik dit afleiden? Of is het iets dat we gewoon moeten weten?

2018-06-21 06:57:45 -0500 asked a question Chemie neerslag

Weet iemand hoe je dit oplost? Ik zou werken met de oplosbaarheidstabel maar dan heb ik nog geen idee welk antwoord te nemen want normaal gezien lost alles met K+ toch goed op en slaat het niet neer? De oplossing is FeSO4.

Alvast bedankt!

image description

2018-06-20 13:51:42 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-20 11:33:46 -0500 commented answer fysica hydrostatica

In de boeken van de coaching aan de Uhasselt stond ook antwoord A, daarmee dat ik het even navroeg.

2018-06-20 10:11:44 -0500 answered a question fysica hydrostatica

U geeft hier aan dat er een Pdamp aanwezig is, maar de buis is in het begin toch volledig gevuld met water en niet met een damp? En is het niet net dat wanneer de druk boven de vloeistof groter is dan de atmosferische dat er lege ruimtes ontstaan in de buis doordat deze grotere druk de vloeistof er zeg maar uit duwt?

2018-06-20 02:48:01 -0500 asked a question Chemie formule buffer

Ik zie vaak dat de formule om de pH van een buffer te berekenen in 2 varianten bestaat: pH= pKz + log (Cb/Cz), maar soms zie ik deze ook onder de vorm pH= pKz + log (Cz/Cb). Welke van deze is correct want als we vb gegeven hebben dat Cz= 3 en Cb= 1 dat maakt het toch een groot verschil welke concentratie in de noemer of de teller staat.

2018-06-18 02:32:07 -0500 asked a question Fysica augustus 2017 vraag 10

Zou iemand mij hiermee kunnen helpen? Ik heb al gevonden dat de stroom in wijzerzin loopt omdat het magnetisch veld rechts van de rechte in het blad gaat. Nu zou ik zeggen dat het antwoord A is omdat de cirkel verder van de rechte beweegt en hoe verder hoe zwakker het magnetisch veld wordt dus zou de geïnduceerde stroom groter moeten worden omdat B steeds afneemt. Maar het moet antwoord B zijn.

image description

2018-06-17 06:47:20 -0500 received badge  Scholar (source)
2018-06-16 11:58:23 -0500 commented answer Fysica 7.2.6

Ah ja, bedankt nu kan ik verder!

2018-06-16 11:57:47 -0500 received badge  Popular Question (source)