Stel je vraag

Ghita.ElHamri's profile - activity

2018-07-02 07:57:47 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-07-02 01:39:18 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-07-02 01:08:25 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-07-02 00:06:27 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-07-01 12:17:45 -0500 commented answer Fysica: snelheid

Een massa die wrijvingsloos van een hellend vlak glijdt, bijvoorbeeld?

2018-07-01 11:40:50 -0500 asked a question Fysica: snelheid

Wanneer mag je deze formule gebruiken? image description

2018-07-01 11:37:14 -0500 commented answer Biologie meiose

Bedoel je niet 4 even grote spermatozoïden?

2018-07-01 10:41:44 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-07-01 05:12:45 -0500 commented answer fysica hydrostatica

Indien de de druk boven de vloeistof toch groter is dan de atmosferische druk, loopt de buis leeg, toch?

2018-07-01 03:07:55 -0500 asked a question Biologie: evolutie

Op de simulatietest (vraag 9) is de vraag "Waardoor neemt de kans op overleven af als de populatie kleiner wordt". Ik had antwoord D: een kleinere populatie wordt gemakkelijk weggeconcurreerd. Maar het blijkt A te zijn: een kleine populatie heeft een kleine genetische variatie.

2018-07-01 02:18:32 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-30 15:32:03 -0500 asked a question Wiskunde: 4.1.12

Hoe komen we eraan dat het aantal mogelijkheden dat alle stalen naar het ene of het andere labo gaan, 2 is? Want we doen 2^8 - 2?

2018-06-30 14:53:05 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-30 07:51:32 -0500 asked a question Wiskunde: 2.3.21

Op basis van wat elimineer je de andere mogelijke waarde van a en b? Ik snap niet hoe je weet dat a = + vierkantswortel 5 en b = - vierkantswortel 5? image description

2018-06-30 05:43:36 -0500 commented answer Chemie: chemisch rekenen

Inderdaad, in de opgave staat dat 1 molecule hemoglobine uit 4 polypeptideketens bestaat en ze hebben zo 1 polypeptideketen gegeven. Dan zie je maar 1 Fe.

2018-06-30 04:49:46 -0500 answered a question osmose: hypotoon/hypertoon

Ik denk omdat plantencellen niet barsten, maar water opnemen tot er een turgordruk op de wand ontstaat. Die wand drukt op zijn beurt ook tegen de celinhoud en als die 2 drukken in evenwicht zijn, heeft de plantencel haar grootste volume bereikt.

2018-06-30 04:44:22 -0500 answered a question Chemie: chemisch rekenen

De concentratie van hemoglobine is 10.10^-3 mol/l. Voor elke mol(ecule) hemoglobine heb je 4 Fe's. Dus de concentratie van Fe is dan gelijk aan 4.10.10^-3 mol/L -> 0,04 mol/l. Uit n = m/M haal je de massa m -> m = 55,04.0,04 = 2,2336 g. (Werk in een volume van 1l). Vervolgens vul de formule van m/V % ( aantal g per 100 ml) in. We hebben 2,2336g in 1l (= 1000ml) dus 0,22336g in 100 ml -> 0,22336 %

2018-06-30 04:16:20 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-30 04:14:36 -0500 received badge  Famous Question (source)
2018-06-29 15:32:30 -0500 commented answer Wiskunde: stelsels 1.4.4

Inderdaad, bedankt!

2018-06-29 14:43:12 -0500 asked a question Wiskunde: stelsels 1.4.4

Ik vroeg mij af in welke stelsels je de gevonden waarden van a het best invult om te kijken of het stelsel bijgevolg bepaald, onbepaald of vals is. Of maakt dit niet uit? Als ik a=1 invul in het gegeven stelsel x+ay = a en ax+y = 1 dan kom ik 2 keer x+y= 1 uit. Is dit dan bepaald of onbepaald? Want als ik het in de herleiden vergelijking y.(1-a^2) = 1-a^2 invul, kom ik "onbepaald" uit.

Alvast bedankt!

2018-06-29 14:21:55 -0500 commented answer biologie fout eeneiige tweeling

Is het dan een fout in de zygote voor de splitsing in 2 of een fout in de aparte, reeds gesplitste zygote?

2018-06-29 01:04:25 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-28 14:02:25 -0500 commented answer Biologie: hormonale regeling

Super bedankt!

2018-06-28 12:58:37 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-28 08:16:14 -0500 asked a question Biologie: hormonale regeling

Begint de hormonale regeling van de menstruatiecyclus met een lage concentratie GRF? Want het juiste antwoord is C.

image description

2018-06-28 08:10:24 -0500 commented answer fysica augustus vraag 15 2015

Duidelijk, dankjewel!

2018-06-28 05:30:21 -0500 received badge  Popular Question (source)
2018-06-28 03:37:35 -0500 commented answer fysica augustus vraag 15 2015

Bereken je de golflengte van golf 1 door naar de grafiek te kijken en te schatten of is er een formule?

2018-06-28 03:27:38 -0500 commented answer Fysica : nettokracht

Oké, bedankt!

2018-06-27 18:15:55 -0500 asked a question Fysica : nettokracht

Als ze vragen wanneer er GEEN nettokracht is, wil dit toch zeggen waar de som van de krachten gelijk is aan 0?

2018-06-27 12:09:06 -0500 commented answer Chemie 2017-augustus vraag 7

Klopt de rest buiten deze wijziging?

2018-06-27 09:55:00 -0500 received badge  Editor (source)
2018-06-27 09:25:52 -0500 answered a question Fysica: Augustus 2016 vraag 5

In de opgave staat dat 3 golflengtes overeenkomen met de lengte van het touw. Dus 3.λ = 2 m -> λ = 2/3 m.

2018-06-27 06:02:16 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-27 03:34:12 -0500 commented answer Fysica Juli2016 vraag 10

Volstaat het ook als je n/V = p/R.T -> 6n/9V = 3/2*p/R.T doet?

2018-06-26 17:13:05 -0500 received badge  Critic (source)
2018-06-26 15:30:40 -0500 commented answer Fysica: elektrodynamica

Bedankt voor jullie uitleg!

2018-06-26 14:50:26 -0500 received badge  Notable Question (source)
2018-06-26 14:43:41 -0500 commented answer Fysica: elektrodynamica

De ampèremeter meet dus enkel de stroom van R2 en niet van de gehele schakeling?

2018-06-26 14:42:04 -0500 commented answer Fysica: elektrodynamica

Dankjewel!

2018-06-26 13:30:13 -0500 marked best answer Fysica: kinematica

Is het juist als je de gegeven snelheidsvergelijking integreert naar de afstandsvergelijking x(t) = t^2 + 4t + x0 met x0 = 0m. Vervolgens de afstand voor t2 en t1 berekent om daarna x2 - x1 te doen?

image description

2018-06-26 13:25:43 -0500 marked best answer Fysica: elektrodynamica

Het zou D moeten zijn? Wat doe ik fout?

image description

2018-06-26 13:25:08 -0500 received badge  Popular Question (source)